lördag 26 november 2011

Vad gör dig glad?

Den frågan fick min son och hans dagiskompisar svara på. De har sk EQ på dagis (emetionell intelligens).
De får på olika sätt ex träna att vara snälla mot varandra, säga förlåt, ta hand om varandra mm.

Lite fakta:

Begreppet EQ (Emotional Quotient) myntades av Dr. Reuven Bar-On 1985. Dr. Reuven
Bar-On är tillsammans med Daniel Goleman och Peter Salovey de som mest undersökt
och forskat på området. Samtliga tre har sin egen testmodell som de förespråkar, Bar-On
EQ-i, Goleman ECI och Salovey MSCIET.

Det intressanta med EQ kontra IQ (Intelligence Quotient) är att EQ kan utvecklas i hela
den yrkesverksamma delen av livet upp till ca. 65 års ålder, medan IQ oftast inte kan
utvecklas efter ca18 års ålder.

Det har framkommit i undersökningar att IQ står för endast 10-20% av orsaken till dina
framgångar i arbetslivet och privatlivet medan EQ står för 80-90%.
Känslor, relationer är viktigare än kunskaper. Man får inte låta sig tro att känslor ersätter
kunskaper. Utav två lika kunniga personer är den som har högst EQ mest framgångsrik i
arbetet såväl som i privatlivet.

NU till mitt verkliga budskap!

På frågan om vad som gör dig glad skrev fröken ner följande svar:Jag blev så varm i hjärtat och började gråta när jag berättade det för min man (lyckotårar alltså)

Ha en trevlig lördag alla.


Med godhet

//J

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar